Aktuellt

Pressmeddelande 17.5.2019

Stiftelsen Tre Smeder sr valde nytt presidium

Stiftelsen Tre Smeder sr valde politices magister Marcus Rantala till ny styrelseordförande efter Nina Wilkman och agroforst magister Anna Bengelsdorff-Lindstedt till ny vice ordförande efter Mikael Westerback.

Stiftelsen Tre Smeder har en viktig roll när det gäller att stöda och utveckla det svenskspråkiga kulturlivet, utbildningen, idrotten och civilsamhället i Helsingfors. Vi vill genom våra understöd bidra till ett positivt språkklimat och öka intresset för det svenska bland finskspråkiga och nyfinländare. Att Helsingfors är en levande inkluderande tvåspråkig stad är av betydelse för hela nationens tvåspråkighet, säger Rantala.

Vi kommer att sätta fokus på stiftelsens öppenhet och arbetsmetoder. Förtroendet för stiftelserna är beroende av att de sköts professionellt, transparent och att ansökningsprocesserna är klara och tydliga. I detta arbete har Stiftelsen en hög ambitionsnivå, konstaterar

Bengelsdorff-Lindstedt tillägger att Stiftelsens styrelse, inom ramen för sitt pågående strategiarbete strävar till att utvärdera, utveckla och förbättra den egna verksamheten. Utvärdering av effekten av givna understöd är nödvändig då man fattar beslut om vilka ändamål och vem som skall få

Personligen ser jag framemot att med den övriga styrelsen jobba som ett team för Stiftelsens ändamål. Jag har sett över mina uppdrag för att kunna möjliggöra ett fullödigt engagemang för Stiftelsen och av mina politiska uppdrag kommer jag endast att fortsätta som medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Mina framtida ambitioner ligger nu på annat håll än på nationell politik, avslutar

Styrelsens sammansättning:

Kanslichef, pedagogie magister Joha Aura,  agroforst magister Anna Bengelsdorff-Lindstedt, filosofie magister Gunborg Gayer, specialplanerare, filosofie magister Nina Gran, riksdagsledamotMats Löfström, juris kandidat Sten Olsson och politices magister Marcus Rantala.

För mera information: Marcus Rantala 050-3547159, Anna Bengelsdorff-Lindstedt 040- 7037969.

Pressmeddelande 30.8.2016

EM Patrik Lerche utnämnd till ombudsman för stiftelsen from 1.1.2017 och till disponent för Bostads Ab Tre Smeder i Helsingfors.

Stiftelsens deltidsanställda ombudsman Patrik Lerche har utnämnts till ombudsman för stiftelsen from 1.1.2017 och till disponent för Bostads Ab Tre Smeder i Helsingfors med ansvar för bl.a. uthyrningen av stiftelsens lägenheter i fastigheten.

Stiftelsens kansli flyttar i december 2016 till stiftelsens fastighet, som utgör en del av Kvarteret Victoria.

Stiftelsen Tre Smeders fastighet i Kvarteret Victoria på Busholmen färdigställdes den 1 december 2016.

Läs mer om Kvarteret Victoria och om våra hyreslägenheter på sidan tresmeder.fi/hyresbostader. Vi uppdaterar sidan med färska bilder och övrig information inom kort.