Mångsidiga Norr om Stan synliggör verksamheter i norra Helsingfors

Norr om Stans höstlovskoloni

De fungerar som en samarbetsförening för alla föreningar i de norra stadsdelarna i Helsingfors och Vanda som erbjuder verksamhet på svenska. Norr om Stan rf (NoS) grundades år 2003 och har sedan dess synliggjort det mångsidiga verksamhetsutbudet i norra Helsingfors samt möjliggjort att de som lever i flerspråkiga hem, där finskan ofta dominerar, kommer i kontakt med svenskspråkiga sammanhang. NoS premierades nyligen med såväl Vandarosen som utmärkelsen Årets Förbund år 2024. 

– Man kan säga att vi är ett mellanting mellan en ungdomsorganisation och ett arbetarinstitut, en förening som samtidigt är arbetshandske som takorganisation för våra 28 medlemsföreningar i Helsingfors och Vanda, berättar verksamhetsledare Katja Salojärvi som jobbat med NoS i över tjugo år. 

Verksamhetsledare Katja Salojärvi. Foto: Johanna Linden-Montés

NoS är en politiskt och religiöst obunden ideell samarbetsförening som jobbar aktivt för att skapa och stärka nätverk som stöder medlemsföreningarnas syften och svenskans livskraftighet. Föreningens viktigaste uppgift är att stärka fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda med omnejd samt informera om all verksamhet som finns på svenska i norra Helsingfors. Det görs bland annat genom nyhetsbrev och en papperstidning som kommer ut tre gånger per år. 

– Tidningen har visat sig vara mycket viktig för att den samlar upp all svenskspråkig verksamhet oavsett arrangör. Det ska vara lokalt och på svenska, kommenterar Salojärvi och tillägger att föreningarna även kan ha nytta av varandra vilket gör det extra viktigt att de får synas i gemensamma sammanhang samtidigt som NoS kan vara en förenande kraft mellan olika parter. 

Stiftelsen Tre Smeder har under flera år följt NoS verksamhet och sett hur föreningen utökat sitt utbud och utvecklats enligt rådande efterfrågan och behov.

– Norr om Stan är en mycket spännande och aktuell verksamhet vars utveckling vi på stiftelsen följt med glädje. Det är viktigt att fler får upp ögonen för det mångsidiga utbudet som erbjuds på svenska även i norra Helsingfors, kommenterar Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche.

Fullt ös på höstkolonin.

Varierande förening med såväl samarbetsprojekt som egna verksamheter

Förutom att synliggöra medlemsföreningarnas utbud har NoS även egen verksamhet i form av dagsläger, kurser, klubbar, sommarkollo, musiklek för daghem, familjekafé samt olika informationsevenemang. Speciellt kolonierna har varit mycket omtyckta och många tidigare deltagare har senare även blivit hjälpledare och ledare. Salojärvi berättar stolt om resultatet från en enkät som samtliga deltagare på kolonierna under sportlovet fyllde i där hela 97 % rekommenderade andra barn och unga att delta på liknande tillfällen.

– Det är jätteviktigt att barn får en samvaro som inte har en tydlig målsättning som till exempel i skolan utan att det handlar mer om samvaro med andra barn och unga samt ledarna, berättar Salojärvi. 

NoS samarbetar och deltar aktivt i olika kurser och evenemang som ordnas av SFV:s studiecentral och Förbundsarenan. Därtill har NoS under de senaste åren även påbörjat ett samarbete med bland annat Helsinge-Tusby ungdomsförbund och Nylands svenska ungdomsförbund gällande informations- och kamratstödstillfällen. Tillfällena riktar sig främst till föreningar som tillhandahåller olika sorters lokaler som kräver såväl omvårdnad som resurser för att bibehålla dess funktion såväl kulturhistoriskt som för lokalsamhället. De olika informations- och stödtillfällena har haft varierande teman i allt från ekonomi och förvaltning till brandsäkerhet. Dessutom informerar NoS sina medlemmar om vilka stiftelser och andra finansiärer medlemmarna kan ansöka om bidrag från. För såväl NoS som medlemmarna är stödet från finansiärerna ovärderligt.

– Tack vare ett gott samarbete och stöd från de olika finlandssvenska fonderna kan vi justera vår verksamhet enligt efterfrågan. Plus att vi kan ha vår kanslifunktion igång, vilket är avgörande för oss. Detta vore inte möjligt utan de fortgående stöd vi får från bland annat Stiftelsen Tre Smeder, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, säger Salojärvi.

Lyckad satsning involveras i den ordinarie verksamheten

Under år 2023 genomförde NoS i samarbete med många andra aktörer inom Svenskfinland ett mycket uppskattat projekt i form av en gruppledarutbildning för unga (GLU). Utbildningen består av föreläsningar och övningar kring ledarskap och kommunikation samt mobbningsförebyggande arbete. I slutskedet av GLU:n ska deltagarna göra en obligatorisk praktik som hjälpledare för en barngrupp. Responsen från ungdomarna som genomgått utbildningen har varit mycket positiv.

– Vi börjar närma oss hela 400 flerspråkiga ungdomar som har gått denna utbildning. Under detta år kommer vi även bygga in GLU i vår ordinarie verksamhet eftersom vi märkt hur stor nytta den gör för såväl våra medlemmar som oss själva. Vi vill gärna se att de som fungerar som ledare på våra olika verksamhetsområden har genomgått utbildningen eftersom den ger mycket viktiga nycklar som är nyttiga att ha med sig i arbetet, berättar Salojärvi glatt.

Intressebevakning och nära samarbete med Helsingfors och Vanda stad

Men verksamheten tar inte slut där. NoS har även ett värdefullt samarbete med såväl Helsingfors och Vanda stad där NoS kännedom och kontakt till den svenskspråkiga befolkningen i området värderas högt inom städerna. Därtill är de involverade i nätverket SVUNG (svenskt ungdomsarbete i Vanda), Ungdomsarbete i huvudstadsregionen, Seniornätverket i Helsingfors och det lokala organisationsnätverket i Malm. 

Även intressebevakning står på NoS agenda där verksamheten är medlem i såväl Förbundsarenan som Medborgararenan. Därtill har NoS blivit utnämnd att representera och föra de svenskspråkiga föreningarnas talan i Helsingfors stads forum för organisationssamverkan och områdets nätverk för organisationssamarbete inom ramen för välmående och hälsofrämjande för perioden 2023-2025.

– Det är väldigt viktigt med svenskspråkig representation i denna grupp och möjligheten att få vara med och föra fram de svenskspråkiga organisationernas särdrag och behov, berättar Salojärvi och tillägger att NoS genom detta forum får insyn i bland annat hur staden utvecklar sitt ansökningsstöd till tredje sektorn. 

Stolthet och framtidsplaner i svårare tider

Idéerna och projekten inom NoS verksamhet är många. Samtidigt pågår nedskärningar av statsunderstöden i Finland vilket kommer påverka många förbund. Salojärvi lyfter upp hur viktigt det vore att förbunden kunde få medel för att såväl utveckla men även stärka verksamheternas kontinuerliga arbete. Enligt henne är civilsamhället en viktig bidragande faktor till ett fungerande Finland med medborgare som mår bra. Genom en stark tredje sektor kan vi bygga tilltro till vardagen och ge många barn och unga en positiv första kontakt med samhället. Goda första kontakter skapar i sin tro förutsättningar för att barn och unga vill engagera sig i olika verksamheter och bidra till samhället. 

Trots oron kring nedskärningar lyser det ändå av hopp och kreativitet inom NoS verksamhet. Sommaren är i full gång och i år slår de på stort med fyra sommarkoloni-grupper vilket är fler än tidigare år. Inför hösten väntar sedan den ordinarie verksamheten med bland annat den mycket efterfrågade klubbverksamheten för barn i årskurserna 3-6.

Samtidigt som fokuset i höst handlar mycket om barn och unga hoppas Salojärvi även kunna utveckla såväl senior- som familjeverksamheten som främjar ork och psykisk hälsa bland målgrupperna. Bland annat har keramikkurser visat sig vara omtyckt bland familjer där flera generationer kan mötas och delta tillsammans för att få en gemensam meningsfull tillvaro. 

– Jag kan ärligt säga att jag är superstolt över Norr om Stans verksamhet och allt det vi gör tillsammans med andra, avslutar Salojärvi.