Ansökningar

Genom våra bidrag vill vi:

  • stärka ett mångkulturellt Helsingfors där det svenska har en självklar roll, synlighet och relevans.
  • bidra till att skapa kvalitativ och engagerande verksamhet, innehåll, mötesplatser och nätverk på svenska.
  • möjliggöra intressant och attraktivt svenskspråkigt innehåll i vardagen, även i finskspråkiga sammanhang.
  • bidra till inkludering, nytänk och utveckling med ett hållbart framtidsperspektiv.
  • främja delaktighet och förankring i lokalsamhället för helsingforsare i alla åldrar.

Anvisningar för att ansöka


Ansökningstiden för understöd år 2024 är inom mars respektive september.
Du kan lämna in din ansökan under ansökningstiden fram till utgången av den sista dagen i månaden. Du kan söka om understöd för flera olika ändamål i samma ansökan.

Ansökningstiden för kategorierna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt andra stadiet och fritt bildningsarbete är år 2024 inom mars månad. . Begreppet fritt bildningsarbete inbegriper enbart medborgarinstitut, folkhögskolor, idrottsinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet.

Ansökningstiden för alla övriga kategorier är år 2024 inom september månad för verksamhet påföljande år.

Vi beviljar understöd till arbetsgrupper, föreningar och organisationer, men inte till privatpersoner.

Vi beviljar inte studiestipendier, läromedelsstöd, stöd för fältpraktik eller fortbildning.

Understöd beviljas inte enskilda skolklasser. Bidrag för verksamhet i svenskspråkiga utbildningsenheter i Helsingfors söks som en helhetsansökan av den lokala Hem och Skola-föreningen eller av skolföreningen inom mars månad.

Obs! Reservera god tid för att skriva din ansökan. Kom också ihåg att du även kan fortsätta på din ansökan senare.

Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om främst våra ansökningsformulär och vårt ansökningssystem.

DÅ DU REGISTRERAR DIG

DÅ DU ANSÖKER

DÅ DU BEVILJATS BIDRAG

DÅ DU REDOVISAR

  • > Var hittar jag redovisningsblanketten?

    I det mejl som du fick då bidraget betalades ut finns en länk till vår elektroniska redovisningsblankett. Du kan också logga in i ansökningssystemet och öppna blanketten där.