Tack för era ansökningar!

Stiftelsen Tre Smeders styrelse som står utanför kontoret vid Busholmen i Helsingfors
Stiftelsen Tre Smeders styrelse som står utanför kontoret vid Busholmen i Helsingfors

Styrelsen sammanträdde för utdelningsmöte under tisdagen den 16 april 2024. Kort därefter fick samtliga som ansökt om bidrag under ansökningsomgången i mars besked om bidrag blivit beviljat eller inte. 

– Jag och hela styrelsen vill rikta ett stort tack för alla genomtänkta och innovativa ansökningar som kommit in. Det har varit inspirerande att ta del av såväl nytänkande idéer som etablerade verksamheters framtidsplaner. Nu ser vi fram emot att följa med verksamheternas utveckling och genomslagskraft, kommenterade styrelseordförande Marcus Rantala efter utdelningsmötet. 

Nästa gång du kan ansöka om bidrag är i september månad som omfattar alla övriga kategorier. För mer information vänligen se informationsfilmen och läs mer om ansökningsprocessen samt våra målsättningar på sidan om ansökningar. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.