Möt våra nya styrelseledamöter Silja Borgarsdóttir Sandelin, Teemu Kokko och Tove Ekman 

Under årsmötet i maj månad skedde stora förändringar inom Stiftelsen Tre Smeder när tre nya styrelseledamöter valdes. Samtidigt avtackades Mats Löfström, Nina Gran och Johan Aura för sitt mångåriga engagemang och insats i styrelsearbetet för stiftelsens och Helsingfors bästa. 

Stiftelsens styrelse stärks nu av ekonomie doktor Teemu Kokko, politices magister Silja Borgarsdóttir Sandelin samt filosofie magister Tove Ekman. 

Bilden visar Silja Borgarsdóttir Sandelin som står i ett ljust landskap. Hon ser glad ut och har en svart jacka på sig samt en vit tröja.
Silja Borgarsdóttir Sandelin. Foto: Sofia Jern

Med en bakgrund som idrottare på FM-serienivå och ett långvarigt uppdrag som specialmedarbetare och finanspolitisk medarbetare på Statsrådet samt andra periodens stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors har Borgarsdóttir Sandelin en mångsidig och relevant bakgrund för att axla uppdraget som styrelseledamot. 

– Stiftelsen Tre Smeder har ett centralt uppdrag i att stödja kulturell och ideell verksamhet på svenska i Helsingfors. Jag ser fram emot att få bidra till att förverkliga det här syftet. I Helsingfors finns fantastiska aktörer med verksamhet på svenska. Det är värdefullt att Tre Smeder kan stödja verksamhet som erbjuder minnesvärda upplevelser, mångsidigt innehåll och kanske till och med en bättre vardag på svenska för helsingforsare, kommenterar Borgarsdóttir Sandelin.

På bilden Teemu Kokko i ett somrigt landskap. Han har på sig en blå skjorta och har en svart kavaj hängandes över axeln. Han ser glad ut och tittar in i kameran.
Teemu Kokko. Foto: Marek Sabogal

Med över trettio års erfarenhet inom utbildning och affärsutveckling såväl nationellt som internationellt, mångårigt engagemang inom styrelsearbete samt verksam som VD på Yrkeshögskolan Haaga-Helia sedan 2015 kommer Kokko med nya och modiga perspektiv som förstärker styrelsens kunskap och insikt inom flera områden.

– Jag är en flera generationers Helsingforsbo som värnar om att Helsingfors även i framtiden ska fortsätta vara en flerspråkig stad som utvecklas i sin tid och erbjuder den bästa utbildningen, kommenterar Kokko och berättar om att han speciellt ser fram emot att djupdyka i frågor gällande utbildning och tvåspråkighet i sitt nya uppdrag som styrelseledamot. 

Bild på Tove Ekman i ett somrigt Helsingfors. Hon ser glad ut och tittar in i kameran. Hon har på sig en beige jacka och mörkblå tröja.
Tove Ekman. Foto: Corinne Grönholm / Nordic Brandstep

Med en bakgrund inom tredje sektorn som bland annat verksamhetsledare på Finlands kultur- och vetenskapsinstitut samt med flera förtroendeuppdrag i bagaget, bidrar Tove Ekman med kunnande och erfarenhet inom kultur, utbildning och samhällsutveckling. 

– Jag ser det som väldigt betydelsefullt att Stiftelsen Tre Smeder stöder både småskalig verksamhet med stor betydelse i människors vardag och storsatsningar som har en gynnsam inverkan på samhällsutvecklingen. Uppdraget som styrelsemedlem i Stiftelsen Tre Smeder känns både roligt och utmanande. Det ska bli spännande att få dyka ner i ansökningarna och bekanta sig med de sökandes verksamhet och planer.