Hoppet och framtidstron lyser starkt på Teater Viirus

ROCKY! Luuserin paluu

Från oro till lättnad, från natt till dag. Så kan förändringarna under de senaste två åren på Teater Viirus beskrivas. Stiftelsen Tre Smeder har under det senaste året hållit två olika intervjuer med Marja Vuori, publikarbetare på Teater Viirus, för att skapa sig en mångsidig förståelse för hur teatern upplevt åren med pandemin samt återhämtningen efter den. Första intervjun skedde under september 2022 när Vuori precis tillträtt den nyinsatta rollen som publikarbetare efter en kämpig tid med pandemi och dess effekter mot teaterbranschen. Den andra under våren 2023.

Marja Vuori, publikarbetare på Teater Viirus
Marja Vuori, publikarbetare på Teater Viirus

Som publikarbetare har Vuori arbetat hårt för att vårda om publikkontakten och hitta lösningar för att locka tillbaka den så ovärderligt viktiga publiken som lyste med sin frånvaro efter pandemin. Till arbetsuppgifterna hör exempelvis att ordna publikevenemang där konstnärerna kan komma i kontakt med sin publik bland annat genom teatersamtal om föreställningens tematik, pjäspresentationer samt workshops till skolgrupper. 

Har pandemin påverkat kulturfältet för gott?

Låt oss backa bandet tillbaka till september 2022. Då stod Viirus i en osäker sits med stora produktioner, som huvudföreställningen Versailles, runt hörnet med premiär under oktober 2022. Det var en något oroad Vuori som berättade om svårigheterna med att locka tillbaka publiken efter en lång tid med pandemi och plötsliga vändningar kring tillåten publikmängd. Hela kulturfältet frågade sig varför publiken inte hittade tillbaka till teatrarna och vilka åtgärder som krävdes för att locka tillbaka den högt uppskattade och efterlängtade publiken. Hade de ständiga inhiberingarna och sista minuten ändringarna satt spår som skulle påverka branschen för gott? 

Bild från föreställningen Versailles.
Bild från föreställningen Versailles. Foto: Perttu Saksa

När stiftelsen träffar Vuori ett drygt halvår senare lyser en glädje och lättnad fram när frågan om hur det gått med publiken under hösten och våren kommer upp. 

–  Våren och hösten var som natt och dag. Under hösten 2022 var det massor med folk här. Huvudföreställningen Versailles sålde slut och folk har till och med köat utanför i jakt på ett par biljetter ifall någon inte skulle dyka upp. Nu under våren har vi haft flera föreställningar som varit nästan helt slutsålda, bland annat en mångsidig föreställning om Hans Rosling minne. Vi kan konstatera att det blev en riktigt lyckad höst och vår för oss efter en svår början på förra året, kommenterar Vuori som tillägger att hela teamet på Viirus tillsammans möjliggjort att målsättningarna uppnåtts. 

Flexibilitet och nytänkande idéer

Så som med de flesta utmaningar resulterade även den intensiva och osäkra pandemitiden med sig något positivt för Teater Viirus. Vuori berättar om snabba vändningar, nytänkande idéer och ett flexibelt tankesätt som smittade av sig bland kollegerna. 

– Dessutom lärde vi oss att vår publik vill ha upplevelser på plats. Vi provade några distanskoncept men inget av dem gav den genomslagskraften som vi upplever när vi får möta vår publik på riktigt. 

Pressbild för föreställningen ROCKY! Luuserin paluu
Foto: Ernest Protasiewicz

Samhällskritiska “ROCKY! Luuserin paluu” och flera gästande föreställningar under våren

Våren 2023 är i full gång på Teater Viirus och flertalet föreställningar finns bland repertoaren. Dessutom är planeringen och förberedelserna inför hösten i full gång. Bland teaterns utbud hittas såväl gästföreställningar som “Enfant Terrible” och “Äckel” samt den egna produktionen om boxaren Rocky som nu gör premiär på finska den 17 maj under namnet “ROCKY! Luuserin paluu”. Samma föreställning kunde publiken njuta av under våren 2022. 

Idén till att göra en ny variant av föreställningen om Rocky kom efter mycket beröm och intresse för den svenskspråkiga varianten. Den finskspråkiga föreställningen blir således ett test för att se om en lika mångsidig publik kan hitta till Viirus även denna gång.

– Det vi kunde se med den svenskspråkiga föreställningen om Rocky var att den drog publik “utanför vår vanliga teaterbubbla” berättar Vuori. Föreställningen, som har många inslag av samhällskritik, är mycket aktuell i dessa tider. Vi ser det som att teatrarna behövs för att hålla upp en form av spegel, fortsätter hon. 

Pressbild för föreställningen ROCKY! Luuserin paluu med Martin Bahne på bild
Foto: Ernest Protasiewicz

Teater Viirus i korthet: 

Teater Viirus grundades år 1987 med målsättningen att skapa en energisk och fördomsfri teater som är ajour med sin tid. Nu 36 år senare är målsättningen fortfarande densamma samtidigt som intresset mellan olika åsikter och människor fördjupas för varje år. Med ett brett utbud av konstnärlig, ambitiös och relevant scenkonst erbjuder teatern såväl egna som gästande föreställningar. 

Viirus har sin bas i Kvarteret Victoria på Busholmen men erbjuder även möjligheten att genomföra såväl mindre som större produktioner på annan ort, till exempel för skolor. Därtill gör teatern några turnéer per år för att kunna möta publiken på olika orter.  Stiftelsen Tre Smeder har under flera år gett bidrag till teatern för att vara med och möjliggöra verksamheten.

Teater Viirus har även tagit över tidigare “Reprum” på Busholmen, som numera går under namnet Repsal Busholmen. Repsalen finns till för frilansare som behöver utrymmen för att kunna utöva sin scenkonst. 

– Det gläder oss att Teater Viirus återhämtat sig väl efter tiden av pandemin som drabbade kulturbranschen hårt. Teaterbranschen har genomgått tuffa år som krävt agilt handlande, uppoffringar men också en vilja och tro att se framåt, över pandemin. Från Stiftelsens sida var det självklart att vi med våra bidrag skulle ställa upp och vi är imponerade över allt det arbete och framtidstro som alltid funnits inom branschen kommenterar styrelseordförande Marcus Rantala och tillägger att Helsingfors behöver kultur som är samhällskritisk, nytänkande men som också vågar stå ut i mängden. Dessutom ska det bli spännande att följa med hur den finskspråkiga versionen av ROCKY! Luuserin paluu tas emot av publiken efter den svenskspråkiga succén, avslutar Rantala.