På Repertoar får såväl små som stora teatrar lysa fram

Med målsättningen att på ett lättillgängligt och tydligt sätt informera om det svenskspråkiga teaterutbudet på ett och samma ställe valde Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. “Cefisto” att göra en storsatsning under år 2021 för att digitalisera den tidigare Repertoar broschyren och i stället ta fram en Repertoar webbsida. Webbsidan, som lanserades under 2021, fungerar som en samlingsplats för det svenskspråkiga teaterutbudet i hela Finland. 

– Jag vill börja med att ge en stor eloge till fonderna och stiftelserna som valde att inte dra in utan tvärtom ge bidrag till olika kulturaktörer också under pandemin. Detta gjorde att till exempel vi kunde arbeta fram den här hemsidan. Ni var oerhört flexibla och det kändes verkligen som att ni förmedlade ett budskap om att det här reder vi ut tillsammans. Det lyfter jag på hatten för, konstaterar Cefistos verksamhetsledare Robin Sundberg när Stiftelsen Tre Smeder träffar honom för att höra mer om resan från en gedigen tryckt broschyr till den nya Repertoar hemsidan.

Robin Sundberg Cefisto
Robin Sundberg, verksamhetsledare Cefisto

En omtyckt broschyr som till slut blev digital

Cefistos första variant av Repertoar såg dagens ljus i början av 2000-talet. Då utkom Repertoar i broschyrformat och fokuserade till en början främst på de fria teatrarna. Kort efter lanseringen började flera olika teatrar inkluderas i broschyren för att skapa en mångsidigare helhet. Broschyren utvecklades sedan under årens lopp och bestod som mest av en gedigen broschyr på totalt 40 sidor som trycktes upp i 32 000 exemplar. Broschyren delades ut till alla Hufvudstadsbladets, Vasabladets och Åbo Underättelsers prenumeranter. Därtill fanns broschyren även att tillgå i såväl kulturhus som bibliotek. 

Efter ett tag behövde kostnaderna dock dras ner vilket även gjorde att antalet upplagor som trycktes upp minskade markant. I samband med minskade resurser, och en pandemi som drabbade konst- och kulturbranschen hårt, fick även Cefisto fundera på hur de kunde utveckla Repertoar-broschyren för att bättre svara upp på dagens digitaliserade värld och behovet som verkade finnas. I detta ögonblick föddes idén om en digital Repertoar som sedan resulterade i en mångsidig hemsida som snabbare kan reagera på ändringar, uppdateringar och övriga önskemål från de olika kulturaktörerna.

På Repertoar får alla synas lika mycket

Mottagandet av den nya digitala Repertoar har varit positiv och flera har uttryckt sin uppskattning kring den lättnavigerade hemsidan som gör det enkelt att få en överblick kring det kulturutbud som finns att tillgå. På hemsidan visas de produktioner som valt att delta. Ju fler produktioner, desto mer synlighet genereras åt teatern i fråga. Verksamhetsledare Sundberg hoppas att fler teatrar väljer att gå med även i höst för att Repertoar ska kunna bredda sitt utbud på hemsidan. 

– Det finns ett jäkla teaterutbud i Svenskfinland, speciellt i huvudstadsregionen. Det är en massa människor som gör kultur, konstaterar Sundberg.

Grundstenarna på hemsidan är att alla produktioner ska synas precis lika mycket. Här skiljer ingen på om det är en större eller mindre teater utan en slumpmässig funktion, som uppdateras varje vecka, väljer vilka produktioner som syns högst upp. Förutom att göra information tillgänglig hoppas Sundberg att Repertoar även ska fungera som en inspirationskälla för dem som vill prova på något nytt. På hemsidan finns möjligheten att filtrera de olika teaterproduktionerna enligt olika teman, allt från barnteater till musik och sommarteater. I höst hoppas Sundberg kunna fortsätta utveckla Repertoar och samtidigt att fler nås av hemsidans utbud. 

– Det är mycket bra att majoriteten av Svenskfinlands kulturutbud nu finns samlat på en plats som är tillgänglig för alla. Genom Repertoar kan såväl små som stora produktioner få synlighet och ta plats på lika villkor. Stiftelsen Tre Smeder är mycket nöjda över den utveckling som skett gällande Repertoar, kommenterar stiftelsens ombudsman Patrik Lerche. 

Här kan du besöka hemsidan Repertoar.