Anvisningar för hur du hänvisar till Stiftelsen Tre Smeder i offentliga sammanhang

Nedan följer våra önskemål för hur du som har beviljats bidrag från oss hänvisar till stiftelsen i olika offentliga sammanhang. Anvisningarna gäller samtliga som mottagit bidrag från oss. Om du är osäker på hur du ska gå till väga är du alltid välkommen med dina frågor till vår ombudsman som du når bäst per mejl på info@tresmeder.fi.

När du fått bidrag från oss önskar vi att du i alla offentliga sammanhang och presentationer samt på webbplatser och i tryckta som digitala produktioner nämner Stiftelsen Tre Smeder som bidragsgivare. Hänvisningen önskar vi att sker enligt god smak. Generellt föredrar vi att vår logotyp används alternativt att hela Stiftelsen Tre Smeders namn skrivs ut. Vid möjlighet ser vi gärna att du länkar till vår webbplats tresmeder.fi när vår logotyp presenteras på den beviljade verksamhetens webbplats.

Logotyp

Vår logotyp används i svart vid ljusa bakgrunder och i vit på mörka bakgrunder. Båda varianterna på logotyp finner du nedan.

Ladda ner logopaketet här

Tänk på att:

  • Använda logotypen med god smak. Det är inte tillåtet att ändra på logotypen eller på proportionerna.
  • Använda logotypen i tillräcklig storlek så att hela namnet går att läsa.
  • Inte placera logotypen för nära andra grafiska element.
  • Säkerställa att inte allmänheten kan få en felaktig bild om vilken verksamhet som Stiftelsen Tre Smeder har understött, om flera verksamheter presenteras samtidigt.