Scoutkällaren – Ett hem med generationer av historia

“ Det här är vårt hem, det är härifrån all vår verksamhet utgår.“

Det konstaterar Helena Gunst, kårchef för Munksnäs Flickscouter sedan 7 år tillbaka, när Stiftelsen Tre Smeder träffar henne en solig dag under sommaren 2023 för att höra mer om den ärorika Scoutkällaren som nyligen genomgått en stor renovering. 

Scoutkällaren har varit en viktig del av Munksnäs Flickscouters och Scoutkåren Munksnäs Spejarnas verksamhet i flera års tid. Scoutkällarens historia började under 1950-talet när möjligheten att ställa i ordning källaren till en verksamhetslokal kom år 1951. Källaren, som byggdes mellan 1854-1856, hörde till Munksnäs gård och hade fungerat som jordkällare för att förvara bland annat rotfrukter, potatis och utländska växter. 

Redan på 1950-talet var talkoandan tydligt närvarande bland scouterna. Tillsammans med sina föräldrar spenderade de lördagseftermiddagarna med att renovera. I april 1955 var Scoutkällaren redo att tas i bruk. 

Stora beslut och avgörande bidrag

Sedan dess har verksamheten i källaren flutit på i god ro fram till år 2016 när Helsingfors stad började grundrenoveringen av den intilliggande skolbyggnaden, till vilken Scoutkällaren hör. Kraven på renoveringen var många ifall de även skulle omfatta Scoutkällaren. Bland annat behövdes det fler nödutgångar och en ordentlig upprustning av källaren, som utan renovering inte längre fick användas. Redan i ett tidigt skede visade det sig att kostnaderna blev för stora för staden som därmed beslöt sig för att stryka Scoutkällaren från sin budget. Scouterna stod nu inför ett svårt beslut: Skulle de på egen hand genomföra den stora renoveringen eller ge upp sin omtyckta källare för gott? 

Efter lite betänketid beslöt sig Munksnäs Flickscouter och Scoutkåren Munksnäs Spejarna att genomföra renoveringen på egen regi. Kostnaderna blev snabbt stora och en projektgrupp med representanter från de två scoutkårerna och kårernas understödsförening Munksnäs Scoutvänner bildades. Därefter påbörjades arbetet med att söka efter finansiärer som kunde hjälpa till med finansieringen av renoveringen. 

Scoutkällaren under renovering. Foto: Carl Backlund
Scoutkällaren nästan färdigrenoverad. Foto: Joakim Gunst

Stiftelsen Tre Smeder valde att bidra med en större summa pengar för att kunna hjälpa scouterna få tillbaka sin ärofyllda källare. 

– Utan Stiftelsen Tre Smeders understöd skulle vi inte rott iland projektet. Stiftelsers roll över lag i att hjälpa aktiva föreningar när staden inte kommer emot är avgörande. Skulle vi ha gett upp vår kära Scoutkällare, hade kårernas identitet förändrats, kommenterar Christine Stockmann Broo, ekonomiansvarig för renoveringen, och tillägger att även många privatpersoner och stiftelser bidragit med märkbara summor som varit avgörande i projektet. 

En komplicerad renoveringshistoria med ett lyckligt slut

När bollen väl var i rullning började det hela snabbt flyta på i en smidig takt. En duktig arkitekt anlitades samt entreprenörer som skulle genomföra själva renoveringen. Under hösten 2020 var renoveringen avslutad och Scoutkällaren redo för att ta emot ivriga scouter, som dock fick vänta en stund på grund av den då pågående coronapandemin. Källaren inreddes i samma stil som tidigare men med många nya och viktiga detaljer, bland annat en nödutgång genom flickscouternas tak. I samband med invigningen av Scoutkällaren i maj år 2022 genomfördes också brandövningar genom den nya nödutgången vilket visade sig vara ett mycket omtyckt övningsmoment för de aktiva. 

Scoutkällaren färdigt inredd. Foto: Joakim Gunst

Sedan invigningen har Scoutkällaren använts flitigt av såväl stora som små i de båda scoutkårernas veckovisa verksamhet. Även den årliga traditionen i form av basar på självständighetsdagen har kommit igång efter såväl renovering som pandemi.

– Vi ordnar en gång om året en scoutbasar på självständighetsdagen som lockar till sig många vänner och bekanta. Under förra året ordnade vi en kombinerad tillställning med att sälja mat och prylar i närliggande skolans sal samt café i Scoutkällaren för att tillåta vänner och bekanta att känna av stämningen i vår fina nya Scoutkällare. Många var väldigt nyfikna att komma och se vad som har ändrats samtidigt som de vill träffa vänner och bekanta, avslutar Gunst glatt. 

Även Stiftelsen Tre Smeder är nöjda med att Scoutkällaren nu fått nytt liv.

– Rätt lokal för verksamheten är viktig för att barn och ungdomar ska kunna ta del av allt det fina som scoutlivet innebär. Det känns fint att kommande generationer nu också har möjlighet att verka i den unika Scoutkällaren som har en stor betydelse för hela scoutkåren, kommenterar styrelseordförande Marcus Rantala.