Tvåspråkiga HIFK firar 125 års jubileum

hifk-junioridrottare

De sista förberedelserna inför den stora jubileumsfesten var i full gång när Stiftelsen Tre Smeder träffade ordförande för IFK:s centralstyrelse René Österman på föreningens kontor i Tölö, Helsingfors. Den 15 oktober fyllde HIFK 125 år vilket uppmärksammats med flera mindre evenemang under årets gång för att sedan nå sin höjd i och med jubileumsfesten som gick av stapeln den 15 oktober på Lilla Finlandia med närmare 500 inbjudna.

Tvåspråkig förening med en stark svenskspråkig grund

HIFK, som är en av Finlands kändaste och mångsidigaste idrottsföreningar, grundades år 1897 i Helsingfors. Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors rf., fungerar som centralstyrelse för IFK i Finland och består idag av ca. 8000 medlemmar. Den tvåspråkiga föreningen, med en stark svensk grund, har en blomstrande verksamhet tack vare flera grenföreningar, aktiva medlemmar samt sponsorer och finansiärer. Under varumärket HIFK finns, förutom grenföreningarna, även HIFK Fotboll Ab och HIFK Hockey Ab, som inkluderar ligaverksamheten för fotboll respektive hockey.

Föreningen har aktivt deltagit i bildandet av flera grenförbund och takorganisationer samt fostrat otaliga toppidrottare och vunnit flertalet mästerskap. Årligen ordnar föreningen mångsidiga aktiviteter för såväl, barn, unga som vuxna inom sina tio olika grenföreningar: bandy, bowling, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, handboll, innebandy och ishockey samt seniorerna. Varje grenförening är egna juridiska personer med avtalsbaserad rätt att representera HIFK i respektive gren.

Stiftelsen Tre Smeder har länge varit med och bidragit till föreningens verksamhet för barn och unga, något som Österman poängterar är avgörande på många sätt.

Stiftelsen Tre Smeder är en viktig del för oss för att kunna förverkliga idrottsverksamhet för barn och unga på svenska i Helsingfors.

René Österman
René Österman, ordförande för IFK:s centralstyrelse. Foto: HIFK

Ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap

Till föreningens verksamhet söker sig människor på många olika sätt. En del har vuxit upp med aktiva IFK-medlemmar i familjen och har därmed fått en naturlig ingång in i idrottens och HIFK:s värld. Andra hittar hit genom föreningens goda rykte gällande högkvalitativ och rolig träning samt möjligheten att i samband med träningarna på ett naturligt sätt lära sig kommunicera bättre på såväl finska som svenska. Exempelvis går alla fotbollsträningar, oavsett åldersklass, på två språk likaså friidrotts och handbollsträningarna. Balansen mellan tvåspråkighet, rörelseglädje och utveckling är något som ständigt tas i beaktande i verksamheten.

De grundläggande värderingarna ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap genomsyrar hela verksamheten och syns på flertalet sätt i det dagliga arbetet. Därtill lyfter föreningen sina medlemmar med olika vandringspris så som Årets kamrat, Årets lagspelare, Årets lag, Årets ledare och Årets idrottsprestation.

125-års firandet uppmärksammar såväl gamla som nya stjärnor och eldsjälar

Det pågående jubileumsåret har firats under hela årets gång, med allt från mindre till större tillställningar. Österman minns varmt jubileumsmatcherna i fotboll som spelades under sommaren 2022, där äldre medaljister bjöds in för att minnas och glädjas åt gamla tider samt uppmärksammas för sina insatser.

– Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma också våra gamla stjärnor som fortfarande finns med oss, säger Österman. Därtill vill vi också lyfta upp och premiera våra frivilliga, sådana som jobbat för föreningen dag ut och dag in, i såväl regn som sol, fortsätter han.

Förutom fotbollsmatcherna har även andra evenemang ordnats såsom ett golf evenemang som HIFK genomförde på Kullo Golf i juni 2022. Under evenemanget samlades deltagare från alla IFK:s grenföreningar samt tränare, ledare och samarbetspartners för att spendera en dag i glädjens och äkta IFK-andas tecken.

Golf evenemang i juni 2022. Foto: HIFK

Storsatsning summerar ihop HIFK:s och Helsingfors gemensamma utveckling

Planeringen inför jubileumsfesten började redan under förra året med utgångspunkten i den historik som föreningen låtit göra. Sedan en lång tid tillbaka har Ingvar Björkman stått som skribent för historikerna, vilket varit högt uppskattat bland föreningens medlemmar. Inför jubileet bestämde sig föreningen för ett nytt koncept i form av en historik som fokuserar främst på HIFK:s och staden Helsingfors gemensamma symbios under de gångna 125 åren, framom de traditionella historikerna som mest omfattat uppräkning av resultat och prestationer.

För den nytänkande historiken anställdes sportjournalisten och fackboksförfattaren Juha Kanerva, redo att ta sig an ett mångsidigt arkiv och en utmanande uppgift. Under det senaste året har Kanerva gått igenom allt från gamla styrelseprotokoll till handskrivna brev som hittats i arkivet för att få med de avgörande detaljerna om föreningen och stadens utveckling under årens lopp. 


– Historiken kommer bli årets julklapp så det gäller att vara snabb om man vill vara säker att man får tag på en, ler Österman.

Under ett jubileumsår förekommer ofta premieringar, så även hos HIFK. Såväl brons, silver och guld har delats ut, där guldpremien går till de som gjort något riktigt stort för föreningen och samtidigt varit en aktiv medlem i minst 20 år. Totalt har 89 personer fått en guldpremie av HIFK, vilket även gjort dem till hedersmedlemmar. Under år 2022 kommer skaran av hedersmedlemmar kompletteras med ytterligare fyra medlemmar som får ta emot de finaste av premier inom föreningens rörelse.

Bild: HIFK

Nygrundad fond ska möjliggöra att fler, oavsett bakgrund, ska kunna delta i föreningens verksamhet

I samband med 125-års jubileet har föreningen även grundat en stiftelse som i sig grundat en fond inom stiftelsen. Med den övergripande målsättningen att möjliggöra för alla, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, att vara med i föreningens verksamhet och kunna idrotta har fonden delat upp syftet i några ytterligare målsättningar: 

  • Aktivera barn och ungdomar till idrottande generellt inom HIFK kretsen. 
  • Möjliggöra finansiellt för barn och ungdomar att kunna idrotta. Stödet kan ges antingen till en enskild individ eller till en grenförening. 
  • Bevilja understöd för idrottande på grund av sociala grunder. 
  • Bevilja understöd och stipendier till juniorer. 
  • Uppmuntra föreningsarbete inom HIFK.
Bild: HIFK

“ Gemenskap med personer som andas IFK”

Som ordförande av en förening med en 125 år lång historia har Österman ofta funderat på vad som gör en förening framgångsrik. Vad har gjort att just HIFK skapat den gemenskapen, kraften och kärleken till idrott som föreningen gjort under alla dessa år?

– Jag tror egentligen att det bästa sättet att förklara hur en förening blir framgångsrik är att dela upp den i fyra olika kategorier, berättar Österman. Första kategorin är organisationen, läs ledarskap. En organisation som fungerar har bra ledare i alla led och på alla djup. Det är väldigt viktigt. Därefter följer nästa kategori, nämligen ekonomi. Den går oftast naturligt hand i hand med organisationen. Sedan har vi följande kategori: Idrottsplatsen, den som faktiskt möjliggör sporten. Nuförtiden ställs höga krav på närheten, det får inte vara för långt bort. Sist, men absolut inte minst har vi gemenskapen. HIFK har människor som andas IFK. Gemenskapen hos oss är otroligt stark, och något som vi verkligen vill och ska värna om. Vi har en byggt en social platta där folk lever med sporten, varje dag. Det är otroligt värdefullt, avslutar Österman.

Stiftelsen Tre Smeder gratulerar föreningen på jubileumsdagen och ser fram emot fler år i samarbetets tecken för att möjliggöra att fler barn och unga i Helsingfors ska kunna utöva idrott och få vara en del av en stor gemenskap, på två språk.