Helsingfors är avgörande för hela Finlands tvåsprå­kighet

Svenskan tynar bort utan målmedvetet stöd

Vi vill ge det svenska starkare synlighet, genom­slagskraft och relevans

Vi arbetar för brett engagerande verksamheter på svenska, i stort och smått

Stiftelsen Tre Smeder arbetar för ett livskraftigt och tvåspråkigt Helsingfors. Genom stöd till både små och stora verksamhetsformer stärker stiftelsen gemenskap och delaktighet på svenska för helsingforsare i alla åldrar och språkgrupper.

1993

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors grundas den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag.

Samtidigt grundas 19 andra sparbanksstiftelser på olika håll i Svenskfinland, där sparbanken har verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhåller vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och äger 100 % av banken. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors är den största aktieägaren.

1996

Aktia genomför en emission, sparbanksstiftelsernas andel sjunker till drygt 50 %.

2009

Aktia Bank Abp blir ett börsbolag. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 2 miljoner euro.

2015

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors ändrar namn till Stiftelsen Tre Smeder sr. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 4 miljoner euro.

2020

Stiftelsen Tre Smeder sr säljer merparten av sitt innehav i Aktia Bank Abp, men kvarstår som en betydande aktieägare.

ANSÖK OM UNDERSTÖD

Ansökningstiden är mars och september. Du kan lämna in din ansökan fram till utgången av den sista dagen i månaden.

LÄS MER OM ANSÖKAN >

Aktuellt & pressmeddelanden

Nyhetsarkiv