Helsingfors är avgörande för hela Finlands tvåsprå­kighet

Svenskan tynar bort utan målmedvetet stöd

Vi vill ge det svenska starkare synlighet, genom­slagskraft och relevans

Vi arbetar för brett engagerande verksamheter på svenska, i stort och smått

Stiftelsen Tre Smeder arbetar för ett livskraftigt och tvåspråkigt Helsingfors. Genom stöd till både små och stora verksamhetsformer stärker stiftelsen gemenskap och delaktighet på svenska för helsingforsare i alla åldrar och språkgrupper.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN!  

Nu har vi öppnat mars månads ansökningsomgång som pågår mellan 1-31.3.2024. Omgången omfattar kategorierna småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet och fritt bildningsarbete. Vi rekommenderar att du bekantar dig noga med våra målsättningar och instruktioner innan du ansöker om bidrag. Varmt välkommen med din ansökan! 

LÄS MER ›

1993

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors grundas den 15 februari 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag.

Samtidigt grundas 19 andra sparbanksstiftelser på olika håll i Svenskfinland, där sparbanken har verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhåller vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och äger 100 % av banken. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors är den största aktieägaren.

1996

Aktia genomför en emission, sparbanksstiftelsernas andel sjunker till drygt 50 %.

2009

Aktia Bank Abp blir ett börsbolag. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 2 miljoner euro.

2015

Sparbanksstiftelsen i Helsingfors ändrar namn till Stiftelsen Tre Smeder sr. Stiftelsens utdelning uppgår till ca 4 miljoner euro.

2020

Stiftelsen Tre Smeder sr säljer merparten av sitt innehav i Aktia Bank Abp, men kvarstår som en betydande aktieägare.

Aktuellt & pressmeddelanden

Nyhetsarkiv