Kontakta Stiftelsen Tre Smeder

Styrelsen

Marcus Rantala, ordförande
Politices magister

Anna Bengelsdorff-Lindstedt, vice ordförande
Agroforst magister

Maria Bernas-Hilli
Vicehäradshövding

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Politices magister

Tove Ekman
Filosofie magister

Teemu Kokko
Ekonomie doktor

Sten Olsson
Juris kandidat

Stiftelsen Tre Smeders styrelse som står utanför kontoret vid Busholmen i Helsingfors
Från vänster: Tove Ekman, Anna Bengelsdorff-Lindstedt, Sten Olsson, Marcus Rantala, Teemu Kokko, Moa Thors (avgått per 2.5.2024), Silja Borgarsdóttir Sandelin. 

Delegationen

Gunvor Kronman, ordförande
Filosofie magister

Christina Dahlblom, vice ordförande
Ekonomie doktor

Dennis Holmlund, vice ordförande
Ekonomie magister

Anders Ekholm
Ekonomie doktor

Sara Eklund
Politices magister

Joakim Flinck
Ekonomie magister

Pamela Granskog
Filosofie magister

Nora Grotenfelt
Medicine doktor

Veronica Hertzberg
Politices magister

Simon Jernroth
Politices magister

Anna von Knorring
Ekonomie magister, juris kandidat

Kate von Konow
Advokat

Harry Lunabba
Politices doktor

Birgitta Ponthin
Pedagogie magister

Ingeborg Rask
Pedagogie magister

Micaela Romantschuk
Pedagogie magister

Mikaela Runeberg
Diplomingenjör

Fritjof Sahlström
pedagogie doktor

Rasmus Sinnemaa
Ekonomie kandidat

Johan Strang
Filosofie doktor

Ted Urho
Pedagogie kandidat

Frida Westerback
Politices magister

Magnus Westerlund
Filosofie magister

Marcus Österlund
Politices doktor