Kontakta Stiftelsen Tre Smeder

Styrelsen

Marcus Rantala, ordförande
Politices magister

Anna Bengelsdorff-Lindstedt, vice ordförande
Agroforst magister

Johan Aura
Pedagogie magister

Nina Gran
Filosofie magister

Mats Löfström
Politices kandidat

Sten Olsson
Juris kandidat

Moa Thors
Filosofie magister


Övre raden från vänster: Sten Olsson, Moa Thors, Johan Aura
Nedre raden från vänster: Mats Löfström, Nina Gran, Marcus Rantala, Anna Bengelsdorff-Lindstedt

Förvaltningsrådet

Gunvor Kronman, ordförande
Filosofie magister

Christina Dahlblom, vice ordförande
Ekonomie doktor

Carl Haglund, vice ordförande
Ekonomie magister

Victor Andersson
Politices magister

Kaj-Mikael Björk
Ekonomie doktor, Teknologie doktor

Elin Blomqvist
Idrottsledare

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Politices magister

Henrika Franck
Ekonomie doktor

Veronica Hertzberg
Politices magister

Dennis Holmlund
Ekonomie magister

Anna von Knorring
Ekonomie magister, juris kandidat

Kate von Konow
Advokat

Harry Lunabba
Politices doktor

Bernt Morelius
Diplomekonom

Wilhelm von Nandelstadh
Ekonomie magister

Malin Pettersson
Politices magister

Ingeborg Rask
Pedagogie magister

Micaela Romantschuk
Pedagogie magister

Mikaela Runeberg
Diplomingenjör

Rasmus Sinnemaa
Ekonomie kandidat

Andreas Stenius
Ekonomie magister

Ted Urho
Pedagogie kandidat

Frida Westerback
Politices magister

Henrik Wilén
Politices magister