Rekommendationer och tips inför ansökan under mars månad

Styrelseledamot Moa Thors

Mars månad är i full gång och ansökningsomgången för kategorierna småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet samt fritt bildningsarbete har öppnat. I denna artikel tydliggör vi vilka som hör till respektive kategori samt lyfter upp viktiga aspekter och några tips tillsammans med styrelseledamoten Moa Thors som bevakar utbildningssektorn.

Styrelseledamot Moa Thors

Hej Moa! Vilket är ditt bästa tips till dem som sitter med ansökan i detta nu? 

– Skriv konkret och hänvisa till de målsättningar som vi satt upp för stiftelsens verksamhet. Det är de målen vi utgår ifrån när vi väljer vilka som ska få bidrag eller inte. 

Förutom ovanstående uppskattar styrelsen nytänkande idéer och gärna flerspråkiga projekt som har en stark svenskspråkig förankring. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns något krav på flerspråkig verksamhet, även helt svenskspråkig verksamhet behövs och har en viktig funktion i en flerspråkig stad. Ändamålet får gärna tangera en hållbar framtid antingen socialt, ekonomiskt eller ur en miljömässig aspekt och bidra till ett mångkulturellt Helsingfors. 

Inspireras av Helsingfors stads egna målsättningar

Trots att stiftelsen inte har någon skyldighet att följa Helsingfors stads egna målsättningar vill Moa ändå uppmuntra dem som söker bidrag att också inspireras och ta dem i beaktande vid ansökan om bidrag från stiftelsen. En av den förra strategiperiodens målsättningar, som man fortsättningsvis uppmuntrar till, är att använda hela Helsingfors som lärmiljö. Här kan stiftelsen hjälpa till genom att ge bidrag för exkursioner av olika slag, sådana som skolan kanske inte annars skulle ha råd till. Det kan bli en liten guldkant på skoldagen.

 – Jag tror att vi alla i längden vinner på det. Om vi vill ha ett levande närsamhälle på svenska i Helsingfors måste vi börja i god tid och inviga barn och unga i vad det finns för möjligheter att vara verksam på svenska i Helsingfors och vilka mötesplatser det finns. Framför allt behöver vi också tydliggöra hur de unga själva kan vara delaktiga, kommenterar Moa. 

Andra exempel på ändamål som kan få bidrag av stiftelsen är: klubbverksamhet, lägerskolor, verkstäder kring olika teman som stöd för undervisningen, språkstödjande verksamhet, besök av kulturaktörer och för utdelning av stipendier i form av böcker och tidningsprenumerationer.

Förhoppningar att underlätta planeringen med en skild ansökningsomgång

Sedan 2021 har stiftelsen tillämpat en skild ansökningsomgång för de sektorer som planerar sin verksamhet i läsår. Detta för att kunna hjälpa dem i planeringen och bättre kunna sätta upp budgeten för hela läsåret.  

På grund av att stiftelsen uppmärksammat att en förvirring råder kring vilka som hör till respektive kategori följer nedan en lista med förklaringar på vem som kan ansöka i mars månads ansökningsomgång. Läs noggrant igenom instruktionerna för att säkerställa att du ansöker i rätt ansökningsomgång. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta ombudsmannen Patrik Lerche

Kategorierna 

  • Småbarnspedagogik = daghem, klubb- och lekparksverksamhet
  • Grundläggande utbildning = grundskolor 
  • Andra stadiet = gymnasie- och yrkesutbildning
  • Fritt bildningsarbete = medborgarinstitut, folkhögskolor, idrottsutbildningscenter, studiecentraler och sommaruniversitet

Märk väl att stiftelsen beviljar bidrag enbart till arbetsgrupper, organisationer och föreningar, till exempel Hem & skola och andra understödsföreningar. En ansökan kan innehålla flera ändamål, samla alltså alla projekt i en och samma ansökan.

Kom ihåg att redovisa

Många av er som ansöker om bidrag från Stiftelsen Tre Smeder har beviljats bidrag för era verksamheter och projekt under flera år. Speciellt er vill stiftelsen påminna om att komma ihåg att redovisa tidigare beviljade bidrag inom den angivna tidsfristen, innan ni lämnar in en ny ansökan. Stiftelsen beviljar inte nya bidrag förrän de tidigare bidragen redovisats. Under coronapandemin förlängdes tidsfristen undantagsvis vilket givetvis beaktas även i detta års ansökningsperiod. 

Dessutom uppmuntrar vi er till att se igenom texterna som lämnas in i samband med ansökan, för att säkerställa att de är aktuella och uppdaterade och inte enbart kopierade från förra årets ansökan. Kom också ihåg att hänvisa till stiftelsen på korrekt sätt på exempelvis era egna hemsidor. Mer information om hänvisningar finns på sidan ”så hänvisar du till Stiftelsen Tre Smeder”. 

Avslutningsvis vill vi önska er alla ett stort lycka till med er ansökan!