Barnavårdsföreningen arbetar för att skapa en bra tillvaro för barn, unga och familjer i Finland

Besökare på Tjejvillan i Helsingfors


Med barn, unga och familjerna i fokus arbetar Barnavårdsföreningen för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar samt göra varje dag till en bra dag för familjer över hela Finland. Under våren 2024 träffade stiftelsen verksamhetsledare Pia Sundell för att få en närmare inblick på årets fokuspunkter samt hur familjerna i Finland mår. 

– Det känns oerhört bra att finansiärer är intresserade av vår verksamhet och ser ett mervärde i att berätta vem vi är och vad vi står för, också i sina kanaler. Då kan vi nå ut till ännu fler, kommenterar Sundell direkt när vi sätter oss ner och fortsätter med att lyfta upp att stiftelser likt Stiftelsen Tre Smeder möjliggör för Barnavårdsföreningen att genomföra sitt uppdrag.

Verksamhetsledare Pia Sundell. Foto: Charlotte Estman

I samtalet med Sundell framkommer snabbt en stor oro kring dagens världsläge och det brytningsskede som pågår på många plan i Finland. I samband med att säkerhets- och försvarsfrågor samt ekonomi dominerar i samhällsdebatten, och mindre fokus läggs på välmående och psykisk hälsa, påverkas barn, unga och familjer i Finland markant. 

– Det är viktigt att inse att barn och unga lever i samma värld som vi vuxna. De förstår precis vad som händer såväl i världen som i Finland. Många unga oroar sig för bland annat krig och klimatförändringar, kommenterar Sundell och tillägger att unga inte kan vänta på bättre tider utan behöver hjälp och stöd här och nu för att kunna bli friska och välmående individer som deltar och bidrar på olika sätt i samhället.

Tjejvillan erbjuder en trygg plats för flickor

Stiftelsen Tre Smeder har under flera års tid varit med och bidragit till den mycket uppskattade Tjejvillan i Helsingfors som erbjuder en trygg och inspirerande plats för alla i åldern 12–18 år som identifierar sig som flicka. På plats finns personal från Barnavårdsföreningen som arbetar för att skapa en meningsfull tillvaro och ett öppet samtalsklimat för alla besökare. 

– I dessa oroliga tider behövs verksamheter som Barnavårdsföreningen mer än någonsin. Det är mycket viktigt att vi skapar trygga utrymmen för barn och unga som de känner en tilltro till och som ger en meningsfull tillvaro, likt Tjejvillan i Helsingfors, kommenterar stiftelsens ombudsman Patrik Lerche.

Verksamhetsledare Sundell berättar stolt om hur Tjejvillan sedan starten varit en riktig framgångshistoria. Tjejvillan, som från början endast skulle vara ett tillfälligt projekt i Grankulla, utvecklades snabbt i takt med att intresset ökade från såväl besökare som finansiärer. I dag har konceptet spridit sig till flera städer och finns i Borgå, Esbo, Kyrkslätt, Helsingfors och Sibbo. 

– Det vi ser är att det helt klart finns en efterfrågan för öppen verksamhet för unga. Alla vill inte sporta eller spela något instrument men alla vill ha en meningsfull sysselsättning, berättar Sundell. En stor del av den positiva respons som Barnavårdsföreningen har fått gällande Tjejvillan har att göra med att det är ett utrymme som endast finns till för de som identifierar sig som flickor, tillägger hon.

Samtidigt berättar Sundell att de också fått ta emot kritik gällande att inte en liknande verksamhet finns för de som identifierar sig som pojkar. På Barnavårdsföreningen hoppas de i framtiden kunna erbjuda en “Killvilla” men i dagsläget finns inte ett tillräckligt intresse bland finansiärerna för att kunna möjliggöra en sådan. 

Foto: Karin Lindroos

Vi kan aldrig tala tillräckligt om föräldraskapet

Under 2024 fortsätter Barnavårdsföreningen att betona föräldraskapets vikt oavsett konstellation. Förståelsen för de många aspekterna och utmaningarna som föräldraskapet i dagens samhälle innebär är avgörande och kräver nya metoder, vilket Sundell önskar kunde uppmärksammas på såväl politiskt som samhälleligt plan.  Hon poängterar även vikten av att lyssna in professionellas åsikter när exempelvis beslut om finansiering tas. 

– Min oro är att dagens arbetsliv är väldigt krävande för många barnfamiljer. Alla arbetsgivare har här ett viktigt ansvar att skapa ett arbetsliv som går att koppla ihop med familjelivet. Det gäller flera sidor, både de som är helt utanför arbetslivet och har svårt att klara sin vardag ekonomiskt men även de med ett så belastande arbetsliv att de har svårt att klara av vardagen i sin helhet, berättar Sundell.

Uppmuntran om att reflektera om föräldraskapets goda och svåra sidor

Under samtalets gång lyfter Sundell flera gånger upp föräldraskapets olika sidor, såväl positiva som utmanande. Det handlar om grundvården av barnet, parrelationen vuxna emellan, relationen till daghem och skola samt alla de andra viktiga nyckelpersonerna i barnens och familjernas liv. Det är viktigt att kunna reflektera över såväl de svåra frågorna men även de fina sidorna med föräldraskap. 

Till de svårare hör bland annat skilsmässor som i högsta grad påverkar hela familjen. Sundell ser en stor vikt i att fortsätta med det skilsmässoarbete som Barnavårdsföreningen redan arbetat med ett längre tag.

– Det är viktigt att komma ihåg att barn kan leva en god barndom trots separation. Vi kan hjälpa barnen samt hjälpa föräldrasamarbetet. Barn har rätt till båda sina föräldrar trots separation, kommenterar Sundell. 

Foto: Unsplash

Samtidigt som det är viktigt att prata om de svåra sidorna kring familjekonstellationer och föräldraskap vill Sundell gärna också ändra på retoriken som används mycket för tillfället i samhället där fokuset lätt landar på det tunga. Detta leder till att många unga vuxna blir osäkra på föräldraskap i sin helhet då endast de svåra sidorna lyfts upp. 

– I diskussionen behöver vi komma ihåg att i slutändan är barn det bästa som kan hända. Om man inte kan eller vill ha egna barn så kan man ändå vara en viktig vuxen i ett barn livs. Det är viktigt att prata om alla sidor av föräldraskapet men att också komma ihåg att när det är kärvt så finns det hjälp att få för att lätta på tillvaron. Våga vända dig till en professionell för att få hjälp, en metod hjälper inte alla men det finns många metoder att välja mellan och någon kanske hjälper, avslutar Sundell.

Läs mer om Barnavårdsföreningen på deras webbsida.