Styrelseledamot Nina Gran om pågående ansökningsomgång, konst och kultur samt svenskans betydelse i Helsingfors

Hösten har dragit igång ordentligt och den pågående ansökningstiden för Stiftelsen Tre Smeders ansökningsperiod under september månad är i full gång. I samband med detta passar Stiftelsen Tre Smeder på att fråga styrelseledamot Nina Gran, som ansvarar för konst och kultur i styrelsen, om stiftelsens förnyade ansökningsförfaranden samt om nyttiga insikter och tips för verksamheter som vill ansöka om bidrag under pågående ansökningstid.

Nina, vad ser du som Stiftelsen Tre Smeders generella roll i Helsingfors jämfört med t.ex. statens eller kommunens?

Stiftelsen Tre Smeders betydelse är väldigt stor, på många plan. För exempelvis konst- och kultursektorn är Helsingfors speciellt betydelsefullt med tanke på att de flesta professionella inom konst och kultur finns och verkar här. I en stiftelse som Stiftelsen Tre Smeder, som är privat, gäller det att veta sin roll jämfört med kommunens eller statens. Vi kan inte lösa alla problem eller ta på oss statens eller kommunens uppdrag, till exempel att långsiktigt finansiera stora delar av kulturlivet. Vi kan inte heller ta på oss ett helhetsansvar för någon verksamhet eller ha ett långvarigt ansvar för verksamhetsbidrag. Däremot vill vi stödja utveckling på många andra sätt.

Foto: Privat

Vad vill du skicka med för hälsning till de som är intresserade av att söka bidrag av Stiftelsen Tre Smeder under denna ansökningstid som pågår fram till sista september?

Det viktigaste att hålla koll på just nu är såklart våra förnyade ansökningsförfaranden som vi pratat mycket om under det senaste året. Vår huvudsakliga ansökningsomgång sker numera i september månad. Inför en ansökan är det bra att göra en mindre självanalys och fundera på speciellt tre frågor:

🔸 Var står vi som organisation just nu och vilken är vår roll inom vår verksamhetssektor?

🔸 Vad vill vi uppnå?

🔸 Hur uppfyller vår verksamhet stiftelsens strategiska målsättningar, till exempel att stärka svenskans roll och ställning i Helsingfors?

I samband med att vi gjort om vår strategi har vi också börjat fråga de som söker bidrag av oss om just dessa ovanstående frågor. Vi vill veta hur de ser på sin position just nu men också hur de vill att framtiden ska se ut. Detta gäller oavsett om du är en liten lokal aktör som vill fortsätta profilera dig lokalt eller om du vill etablera dig även nationellt, eller till och med internationellt med Helsingfors som bas.

Samtidigt är det också bra att komma ihåg att för att kunna utveckla sin egen verksamhet måste man känna till sina grannar och kollegor, eller konkurrenter om man vill kalla dem så, men jag tänker att det är bättre att se varandra mer som kollegor framom konkurrenter. Alla inom olika branscher, speciellt i Svenskfinland, kan lära sig av varandra. Vi behöver inse skillnaden på när vi själva behöver skapa något från grunden och när vi hellre borde samarbeta med andra för att lyckas med det vi vill uppnå. 

Stiftelsen Tre Smeder vill vara en aktör som är lokal, nära och lätt att nå. Är ni osäkra på något kring er ansökan är det alltid bättre att föra en dialog med oss på förhand än att gissa sig fram. 

Nina Gran, styrelseledamot
Foto: Nordic Brandstep

Till Stiftelsen Tre Smeders styrelse tillför du mycket kunskap gällande såväl språk och litteratur som konst- och kultur. Hur kan stiftelsen stödja konst- och kulturfältet även i framtiden?

Jag tänker att det är jätteviktigt att stiftelsen är ett lyssnande öra. Vi ska lyssna till vad som är på gång och vad olika branschaktörer, som söker bidrag av oss, strävar efter och vart de vill nå. Som med alla branscher vi arbetar tillsammans med vill vi diskutera och utveckla verksamheter och utbudet i Helsingfors, detta gäller givetvis också konst- och kulturfältet. Det är viktigt att komma ihåg att vi på Stiftelsen Tre Smeder varken producerar eller beställer kultur, utan vi stödjer konst- och kulturverksamheter. Konsten och kulturen ska vara fri och skapa precis det som de känner är meningsfullt, men vi finns gärna här som en samarbetspartner och diskuterar både om var verksamheterna står just nu och vart de är på väg.

Konst- och kulturfältet har en ytterst svår tid bakom sig, och än har det inte lättat helt och hållet. Hur ser du på situationen?

Omvärldsläget har visat oss att allt kan förändras mycket snabbt, vilket innebär att vi alla, också Stiftelsen Tre Smeder, behöver utvecklas och agera flexibelt när det behövs. Vi ska ha civilkurage och mod att se framåt. För konst- och kultursektorn gäller det nu att orka jobba vidare, trots att man fått öppna upp, stänga ner, hoppas och bli besviken. Dessa dalgångar tär på krafterna och tyvärr har många kulturproducenter valt att byta bransch på grund av osäkerheten. 

Under coronapandemin fick många produktioner inhiberas, pausas och skäras ner. Nu när samhället har öppnat upp igen finns det många produktioner som vill förverkligas, men publiken har också blivit mer försiktig. Här ser jag att publiken igen måste återfinna sitt förtroende för att saker och ting ska fungera så som förut, för att också kunna lita på att de får en lyckad konst- och kulturupplevelse. 

Scenkonsten är nu redo att komma fram och visa allt det som de har längtat efter att få dela med sin publik, men frågan är när publiken är redo att komma på plats? Vi hoppas det sker nu i höst.

Nina Gran under kulturkoordinatorträffen på Helsingfors Stadsteater. Foto: Nordic Brandstep

Ett av Stiftelsen Tre Smeders strategiska målsättningar är att stärka svenskans roll i Helsingfors. Vad innebär detta mer konkret?

Som stiftelse ska vi vara öppna och inkluderande i vår verksamhet. Vi vill stödja det svenska språket och göra det starkare, men det görs inte genom att isolera svensk verksamhet utan tvärtom behöver vi hitta nya sätt att bli bredare och starkare, vilket kan betyda även två- och flerspråkig verksamhet. Vi vill gärna uppmuntra stora finska aktörer att fungera mer naturligt tvåspråkigt, utan att vi tar över ett kommunalt eller statligt stöduppdrag. 

När vi säger att vi vill stärka svenskans roll i Helsingfors innebär det att vi vill se att svensk verksamhet, kultur, idrott etc. fungerar som en självklar del i samhället. Att fungera självklart innebär att verksamheterna är synliga, bra och relevanta, och då behöver vi vara mer inkluderande och öppna mot alla som vill medverka. Svenskan är det andra nationalspråket och vi vill vara med och stödja upp så att verksamhet fungerar självklart bra på svenska också i Helsingfors.

Dessutom vill vi gärna att människor, oavsett bakgrund eller språk, ska kunna känna sig bekväma och välkomna till svenskspråkiga sammanhang. Det finns många personer och familjer som är två- eller flerspråkiga, där också svenskan kunde få en större roll. De kanske inte syns i statistiken men de finns där. De förväntar sig, eller åtminstone önskar, att få ta del av t.ex. tvåspråkig kulturverksamhet och det ska vi också värna om att de får. 

För att svenskan ska överleva behöver vi satsa på kvalitet och kompetens i de olika verksamheterna. Det är viktigt för att uppnå ett två- och flerspråkigt samhälle också i framtiden. Därför behöver vi som arbetar med detta, oavsett om det är som ledamot i Stiftelsen Tre Smeder, eller i någon annan verksamhet, anstränga oss och göra satsningar som möjliggör att svenskans roll stärks långsiktigt i samverkan med andra språk. 

Aktivt deltagande under kulturkoordinatorträff på Helsingfors Stadsteater. Foto: Nordic Brandstep

Avslutningsvis, finns det något speciellt du vill lyfta upp som händer under hösten?

Förutom att vi öppnat ansökan nu under hela september medverkade vi även i kulturkoordinatorträffen för småbarnspedagoger, lärare, språkbadslärare och kulturproducenter den 29 augusti. Under träffen, där både staden Helsingfors och Stiftelsen Tre Smeder stod som sammanförande krafter mellan dessa olika branscher, presenterades ett plock av höstens kulturutbud. Det finns minst sagt ett rikligt innehåll att ta del av i höst.

Förutom ovanstående träff kommer vi fortsätta föra en dialog med och träffa våra bidragsmottagare, så som vi gjort under de senaste åren då vi träffat representanter från såväl idrotts, som kultur- och konst- samt högskolesektorn. Att bredda dialogen och samarbetet mellan oss och våra bidragsmottagare har vi arbetat med redan en tid och kommer fortsätta utveckla även i höst, så håll utkik efter information som gäller just din bransch.

Med dessa ord önskar hela Stiftelsen Tre Smeder er allihopa en fin fortsatt höst och påminner om höstens ansökningstid som tar slut den sista dagen i september.