Klimatångest förvandlas till handlingskraft under ReGeneration-veckan


Förberedelserna för ungdomarnas hållbarhetsfestival, ReGeneration-veckan som går av stapeln 28.8–1.9.2021 på
Alandica Kultur & Kongress, är i full gång. Fem finlandssvenska fonder ger 210 000 euro till ungdomsorganisationen Stiftelsen ReGeneration 2030 som står för arrangemangen. 

I finansieringen deltar förutom Stiftelsen Tre Smeder också Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. 

Foto: Unsplash

I takt med att avfallsbergen växer, klimatförändringarna eskalerar och de ekonomiska klyftorna blir allt djupare blir också fler unga mer oroliga för klimatet och dess framtid. Ungdomsorganisationen ReGeneration 2030 samlar unga från hela Östersjöområdet till ett evenemang, ReGeneration-veckan, där ungdomarna sätter agendan för en mera hållbar framtid. 

– Det är väldigt viktigt att unga nu får en plattform och möjligheten att ytterligare påverka vår, och framförallt sin, kommande framtid. De senaste åren har många unga visat framfötterna och engagerat sig för att påverka beslutsfattandet kring klimatet. För Stiftelsen Tre Smeder känns det viktigt att genom vårt stöd kunna möjliggöra att även ungdomar från Helsingfors kan delta i ReGeneration-veckan, kommenterar Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala. 

Med hjälp av fondernas bidrag planeras och förverkligas ReGeneration-veckan – en festival där unga samtalar och arbetar tillsammans för en hållbar värld. Fokus är på cirkulär ekonomi – konsumtion, produktion, miljö och sociala och ekonomiska frågor. Samtalen varvas med konserter, utställningar och avslutas med en gala där en deklaration överräcks till beslutsfattare. Inför festivalveckan skapas en digital plattform och en videodokumentärserie där ungdomar tar del av forskning, skapar sig en lägesbild och berättar om sin tankar kring en hållbar framtid. 

– Under ReGeneration-veckan kommer flera viktiga aspekter tas upp. Dessutom känns det extra bra att det på listan med samarbetspartners hittas flera aktörer som kan intressera och inspirera de unga att även efter ReGeneration-veckan fortsätta sitt viktiga engagemang för klimatet, säger Marcus Rantala. 

Samarbetspartner kring ReGeneration-veckan är 

 • Kulturkarnevalen, 
 • De Ungas Musikförbund, 
 • Natur och miljö, 
 • Östersjöfonden, 
 • Åland 100 år, som evenemanget också är en del av, 
 • Moomin Characters Ltd, 
 • Nordens institut på Åland, 
 • Natur & Miljö, 
 • John Nurminens Stiftelse, 
 • Ålands landskapsregering, 
 • Nätverket Bärkraft.ax,
 • Tvärminne Zoologiska Station/Helsingfors universitet och
 • All Things Content, vd och producent Johanna Stenback.

***

Mer information:
Marcus Rantala
Styrelseordförande, Stiftelsen Tre Smeder
Telefon: 050 354 7159
E-post: marcus.rantala@gmail.com


Patrik Lerche
Ombudsman, Stiftelsen Tre Smeder
Telefon: 0400 418 879
E-post: patrik.lerche@tresmeder.fi

För noggrannare information om Stiftelsen ReGeneration och festivalplanerna besök hemsidan här.

Pressmeddelande 14.4.2021