Hos HelsingforsMission är inget problem för litet, tvärtom!

– Det viktigaste är att få fram att man inte behöver vänta med att höra av sig och be om hjälp. Direkt när man identifierar att man kunde ha nytta av att prata med någon så ska man ta kontakt, säger Charlotte Wieliczko, krisarbete och teamansvarig på Krisjouren för unga på HelsingforsMission.

Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp med låg tröskel för 12-29 åringar i Helsingforsregionen med omnejd. Hjälpen är kostnadsfri, konfidentiell, kräver inga remisser och vid önskan finns möjligheten att vara anonym, även på distans.

Charlotte Wieliczko. Foto: Antonia Henn

Både positiva som negativa sidor med samtalshjälp på distans

I och med den pågående Coronapandemin har även HelsingforsMission fått ändra om sin verksamhet och numera sker majoriteten av samtalshjälpen på distans, antingen via telefon eller videosamtal. Digitaliseringen av verksamheten har haft såväl positiva som negativa effekter. 

– Samtalshjälp på distans har fungerat väldigt bra för många och har även lett till att personer som i vanliga fall inte, av olika anledningar, skulle ta hjälp av oss hört av sig. Det finns även de som inte alls trivs med att att prata på distans och då har vi försökt hitta på olika lösningar för att kunna träffas på ett smittsäkert sätt. I framtiden kommer vi fortsätta med en hybridlösning där vi både erbjuder samtalshjälp såväl på plats som på distans, berättar Charlotte Wieliczko.

Samtalshjälpen ser olika ut för alla och Krisjouren erbjuder både individuellt stöd såväl som stöd till både par- eller flerförhållanden samt familjer och andra typer av relationer. Många unga som söker sig till Krisjouren känner sig ofta ensamma, ångestfyllda ledsna och trötta. Enorma krav i vardagen och svårigheter att finna glädjen i vardagen är också vanligt bland de unga.

Wieliczko poängterar att det inte finns någon definition på hur man behöver må för att kunna kontakta Krisjouren. Många unga är rädda för att ta en plats från någon som mår sämre än dem själv. Wieliczko understryker att Krisjouren inte har någon gräns åt något håll. Varje individ är unik och därför formas även samtalshjälpen enligt individens behov och önskemål.

Foto: Unsplash

Ibland kan det som ung vara svårt att sätta ord på sina känslor och tankar. Här kan Krisjouren fungera som hjälpmedel och tillsammans med den unga reda ut och anpassa ett sätt att prata på så att den unga både känner stöd och samtidigt hittar orden för att kunna tydliggöra för sig själv vad som skaver.

– Det är viktigt för oss att de unga vet att vi finns här för dem och hjälper dem vidare även om det är så att de har behov av annan sorts hjälp än den vi kan erbjuda. Det viktigaste är att inte stanna ensam med sina känslor utan att berätta och prata om dem med någon, säger Wieliczko. 

Det är okej att längta tillbaka till den mer sociala vardagen

Att vara ung mitt i en Coronapandemi är inte lätt. Det märks tydligt i Krisjourens verksamhet där allt fler tar kontakt för att finna ork och stöd i den kämpiga situationen många unga lever i idag. Känslor av att många andra klarar situationen bättre än de själva är vanliga bland unga som i takt med pandemins framfart känt mer utanförskap och press än tidigare. 

– När man är mitt i en pandemisituation, och inte kan träffa människor på samma sätt som man är van vid, kan det lätt kännas som att det är något fel på en själv när man inte vänjer sig vid situationen fastän den pågått en längre period. Här är det viktigt att påminna sig själv och varandra om att man inte behöver vänja sig vid den isolerade vardagen. För en del fungerar det bra medan det för andra är väldigt svårt att inte få träffa andra människor och ha den sociala kontakten som vi är vana vid. Det är okej att längta tillbaka till den mer sociala vardagen. 

Avdramatisera hjälpen, såväl för dig själv som andra

Vid frågan vad Charlotte Wieliczko tycker att vi kunde tydliggöra för unga som kunde vara i behov av samtalshjälp kommer direkt två viktiga punkter upp. 

  • Avdramatisera hjälpen, såväl för dig själv som andra. Du behöver inte veta varför du kontaktar oss. Att bara känna ett behov är alldeles tillräckligt. Om du är osäker på om vi är rätt ställe för dig så tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig vidare. Vi jobbar också diagnosfritt och vi vill hjälpa dig på dina villkor.

  • När man mår dåligt behöver det inte betyda att man mår dåligt varje dag. Ibland kommer det även ljusare stunder och dagar då allt känns jättebra. Oavsett mängden bättre eller sämre dagar så kan det vara en god idé att höra av sig till oss.

Krisjouren för unga hittas på Albertsgatan 33. Du kan boka en första distansträff via hemsidan. HelsingforsMission erbjuder allt från gruppverksamhet, självhjälpsmedel mm. för ung såväl som gammal. Läs mer om HelsingforsMission och dess verksamhet här.

Stiftelsen Tre Smeder har understött Helsingforsmissionens verksamhet i över tio års tid. 

– Att understöda Helsingforsmissionen som erbjuder samtalshjälp till ungdomar i Helsingforsregionen känns väldigt viktigt för oss på Stiftelsen Tre Smeder. Ingen ska gå ensam med sina tankar och känslor. Att få hjälp i rätt tid med lågtröskel och på sitt eget modersmål är avgörande för att ingen ska slås ut eller marginaliseras, kommenterar Marcus Rantala, styrelseordförande på Stiftelsen Tre Smeder.