Tydlighet viktigt i samband med stiftelsernas finansiering

Vilken roll spelar stiftelsernas finansiering för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet? Bland annat det här reder Kulturpolitiska forskningscentret Cupore ut i sin färska granskning. Granskningen har gjorts på uppdrag av fem finlandssvenska fonder – Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner.

Photo by Tapio Haaja on Unsplash


Flera finlandssvenska stiftelser har som uppdrag att stödja det svenska i Finland genom utbildning och kultur. Stiftelsernas uppdrag påverkar hur man finansierar projekt och aktörer, men också vilken relation man skapar till aktörerna. 

– Det är bra att en granskning görs gällande stiftelsernas roll som samtidigt granskar eventuella oklarheter. I granskningen framkommer många viktiga aspekter som vi behöver ta i beaktande nu och i framtiden. Istället för att bara se på hur effekterna för våra bidrag blir måste vi också rikta blicken inåt och se hur vi inom stiftelserna agerar. Varje granskning gör nytta i denna aspekt, kommenterar Patrik Lerche, ombudsman på Stiftelsen Tre Smeder. 

Cupores granskning Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet ger stiftelserna nyttig vägkost för deras utdelning. 

– Stiftelsernas betydelse som finansiärer och deras roll som kulturpolitiska aktörer inom civilsamhället är ett relativt outforskat område. Genomslaget av stiftelsernas verksamhet bygger på nära dialog med andra aktörer inom alla samhällssektorer. I granskningen framkommer tydliga skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga kultur- och bildningsorganisationers relation såväl till stiftelserna som till den offentliga sektorn, säger specialforskare Maria Hirvi-Ijäs som hållit i trådarna för Cupores granskning

– Som i många andra situationer i livet visar även denna granskning hur viktigt det är med öppen kommunikation mellan samtliga parter. I granskningen framkommer att vi stiftelser måste bli bättre på att förmedla likväl förväntningar som roller i samband med finansiering. Det är något vi på Stiftelsen Tre Smeder tar med oss för framtiden, fortsätter Patrik Lerche. 

Dialog spelar också roll då man bedömer relationen mellan stiftelsefinansiering och offentlig finansiering. För många organisationer är båda lika viktiga och inom många stiftelser förs ofta en diskussion om riskerna med att på sikt finansiera verksamheter som borde bekostas med offentliga medel.

Granskningen presenteras 21.4
Cupores granskning presenteras på det tvåspråkiga webbseminariet Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt 21.4.2021 kl. 14-16. Seminariet öppet för alla intresserade och kräver inte förhandsanmälning.
Rapporten finns tillgänglig på Cupores hemsida här.

För mer information:
Patrik Lerche
Ombudsman, Stiftelsen Tre Smeder
Telefon: 0400 418 879
E-post: patrik.lerche@tresmeder.fi

Maria Hirvi-Ijäs 
Specialforskare, Cupore
Telefon: 050 463 5575
E-post: maria.hirvi-ijas@cupore.fi

Pressmeddelande 13.4.2021 kl. 13.00.