Under Coronapandemin har behovet av matutdelning tredubblats

Andreaskyrkans matutdelning AndreasHelps har varit en viktig del av församlingens verksamhet sedan starten 2015. Under Coronpandemin har behovet av matutdelningen ökat markant. Den vanliga verksamheten, där församlingen bjudit på mat inne i kyrkan, har ersatts av matkassar som delas ut på gatan till behövande.

Innan Coronapandemin hade Andreaskyrkan ca. 200-250 kundbesök per vecka men i takt med pandemins framfart har behovet av mathjälp ökat och under våren 2021 får närmare 700 besökare hjälp av Andreashelps. Det ökade behovet har lett till att Andreashelps numera delar ut mat två gånger i veckan istället för en.

Foto: Unsplash

Andreaskyrkan är en frikyrka med långa anor i Helsingfors. Verksamheten står främst på två ben. Det ena benet består av den mer andliga biten med gudstjänster medan det andra benet främst handlar om att värna om och ta hand om människor som behöver hjälp.

– Att hjälpa människor som är i nöd eller behov av stöd har alltid funnits i församlingens DNA, ända sedan vi grundades, kommenterar Markus Österlund, församlingsföreståndare på Andreaskyrkan, när Stiftelsen Tre Smeder träffar honom över ett digitalt möte under våren 2021.

När församlingen grundades var Rödbergen ett helt annat område än det är i dag. I takt med att Helsingfors, och även Rödbergen förändrats, har Andreaskyrkan stått kvar med samma syfte och vision: Att skapa ett svenskspråkigt vardagsrum i de södra stadsdelarna av Helsingfors, där alla är välkomna i gemenskapen.

Markus Österlund. Foto: Sofia Torvalds

Känsla av samhörighet och gemenskap lockar många besökare

Många som kommer till Andreaskyrkan och tar hjälp av matutdelningen är personer som har det ekonomiskt svårt. Ofta känner de att livet är meningslöst och ensamt samtidigt som flera av dem längtar efter att få känna gemenskap och samhörighet. Under det senaste året har flera nya ansikten hittat till matutdelningen. Bland dem finns ensamstående, arbetslösa och företagare vars verksamhet påverkats markant av pandemin.

Österlund poängterar att en av församlingen största styrkor är att människor från olika sociala grupper möts och bildar ett sammanhang. Bland de aktiva i församlingen och de som både fungerar som volontärer och tar hjälp av matutdelningen finns människor från flera olika delar av världen. Hit hittar både finlandssvenskar och finskspråkiga samt även personer från Irak, Iran, Afghanistan och Rwanda för att nämna några exempel.

På frågan vad Österlund ser mest fram emot när pandemin är över kommer svaret snabbt.

– Att få bjuda på mat och trevliga fester för våra aktiva! Att äta tillsammans betyder så mycket för oss människor.  Bland våra volontärer finns utbildade kockar som står redo att laga mat direkt när situationen tillåter.

Ensamhet är svårt för många. Här vill Andreaskyrkan hjälpa sina besökare att känna samhörighet och gemenskap. Foto: Nordic Brandstep

Med siktet på att kunna erbjuda mångsidigare hjälp i framtiden 

Framtidsplanerna, drömmarna och visionerna är många. Bland annat vill församlingen utveckla verksamheten ytterligare så att de kan erbjuda annan hjälp utöver mat. Österlund hoppas kunna engagera ekonomer och jurister i verksamheten för att kunna erbjuda sina besökare hjälp med vardagsekonomin och även juridiska ärenden. 

Dessutom är planerna för en grundkurs i svenska i full gång. Tanken är att hjälpa människor integreras i samhället och lära sig både språket samtidigt som de knyter nya kontakter.

– Bland våra besökare finns ett stort intresse att lära sig svenska för att sedan lättare komma in och bli en del av samhället, säger Österlund.

Bland framtidsplanerna finns även tankar om att vidareutveckla verksamheten för barn och unga. I dagsläget har församlingen en barnkör som lockar barn från olika bakgrunder. I takt med att allt fler barn och ungdomar upplever svårigheter, vilket kan leda till psykisk ohälsa, ökar behovet för verksamheter som skapar trygghet och gemenskap.  Församlingen vill börja erbjuda ungdomar ett vardagsrum dit de känner sig trygga och välkomna såväl på vardagar som på kvällar och helger.

– Utan stödet till Andreashelps från Stiftelsen Tre Smeder hade vi inte kunnat växa så stort och faktiskt uppnå de drömmar och idéer som vi haft, avslutar Österlund. 

– Under pandemins gång har ensamheten och behovet av hjälp bland befolkningen ökat markant. Därför är det livsviktigt att det finns verksamheter som Andreashelps som finns där för dem som behöver det som mest. Att Stiftelsen Tre Smeders bidrag till verksamheten har möjliggjort att matutdelningen kunnat utvecklas snabbt när behovet ökat känns givetvis väldigt värdefullt för oss, kommenterar Styrelseordförande Marcus Rantala.