Tankesmedjan Magma vill nå fler

Tankesmedjan Magma får fortsatt finansiering. Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre smeder har beviljat bidrag för verksamheten till slutet av 2021.

– Det är viktigt – särskilt för alla som jobbar med samhällsfrågor – att det finns en oberoende tankesmedja också på svenska i Finland. En tankesmedja som har relevans, är aktuell och i dialog med beslutsfattarna, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander.

Magmas finansiärer har under året låtit göra en utvärdering av verksamheten. Professor emeritus Göran Djupsunds och PM Nina Lindqvists utvärdering har publicerats på www.magma.fi.

I utvärderingen konstaterar Djupsund och Lindqvist att en finlandssvensk tankesmedja fortfarande behövs. Magma har gjort många kvalitativa utredningar, men kunde ha mera fokus på genomslagskraften.

Som ett resultat av rapporten har tankesmedjans syfte utvidgats för att bättre motsvara samhällsutvecklingen.

– Vi satsar nu mera på aktiv opinionsbildning – att försöka påverka politiska, kulturella och ekonomiska beslut – och på strategi och kommunikation. För att öka genomslagskraften får alla anställda ansvar också för kommunikation. Samhällsrapporterna kompletteras dessutom med skräddarsydda kommunikationsplaner, säger Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin.

Magma ska allt mer följa förändringar i opinions- och kulturklimatet. Samtidigt som man stöder det svenska i Finland, ska man beakta utvecklingen bland andra länders minoriteter och hur utvecklingen påverkar det svensk- och flerspråkiga Finland.

Om tankesmedjan Magma:
  • Tankesmedjan Magma grundades år 2008.
  • Magmas uppgift är att verka för att utveckla det svenska i Finland och för växelverkan och samverkan mellan nationalspråken och med det mångkulturella Finland.
  • Magma genomför utredningar och opinionsanalyser och ger fakta- och forskningsbaserade policyrekommendationer.
  • Magma har fem anställda. Magmas chef är Nils Erik Forsgård. Styrelsen leds av Håkan Mattlin.
Noggrannare information om utredningen:

Håkan Mattlin, ordförande för Tankesmedjan Magma, 0500 459 059

Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden, 050 511 3029

Pressmeddelande den 7 december 2020 kl. 10.00