Juristklubben Codex skyddar det svenska språkets ställning på Helsingfors Universitet

Juristklubben Codex, som är en ämnesförening under Helsingfors Universitet, är en av de viktigaste grunderna i verksamheten intressebevakning för svenskspråkiga studerande på Helsingfors universitet. För Codex är det viktigt att skydda och bevara svenska språket på universitet och bland annat upprätthåller föreningen det största svenskspråkiga juridiska biblioteket i Finland.

Föreningen har 176 aktiva medlemmar och arbetar alltid för att snabbt få in första årets studeranden i verksamheten. Huvudfokus ligger på medlemmarna och den interna föreningen samt att uppdatera biblioteket så medlemmarna har tillgång till den senaste litteraturen inom juridik som kan hjälpa dem såväl i studierna som i arbetslivet. Stiftelsen Tre Smeder har bland annat varit delaktig i finansieringen med att införskaffa böcker och upprätthålla läsesalen, så att medlemmarna alltid ska ha tillgång till en trivsam studiemiljö och den litteratur de behöver.

Juristklubben Codex bibliotek

– Det känns väldigt fint att kunna upprätthålla biblioteket, säger Ville Wallgren, ordförande för Juristklubben Codex.

Förutom biblioteket erbjuder Codex även Rättshjälp, som innebär juridisk hjälp åt alla svenskspråkiga högskolestudenter. Studenterna får skicka in frågor gällande juridiska fall som de behöver hjälp med, sedan strävar Rättshjälpen att hjälpa dem och hitta lösningar på problemen.

Ville Wallgren, ordförande för Juristklubben Codex. Foto: Taneli Lehtipuu

Stort intresse för distansteater bland medlemmarna under Coronapandemin

Wallgren berättar att även Codex verksamhet har påverkats rejält av Coronapandemin, vilket märks bland deras medlemmars välmående. En del av medlemmarna har föreningen haft svårare att få kontakt med vilket oroar flera inom Juristklubben Codex, eftersom det är svårt att veta hur medlemmarna mår när de inte kan träffas som vanligt. Att många studeranden kämpat mycket under pandemiåret med både studierna såväl som med övriga delar av livet är ett faktum.

Vi har försökt hålla kontakt digitalt med våra medlemmar, säger Wallgren som poängterar hur viktigt det är för både honom som styrelsen att medlemmarna känner att de med låg ribba kan ta kontakt för att få hjälp och stöd, eller kanske bara en pratstund. 

Vi har även ordnat ett flertal digitala evenemang tillsammans med våra samarbetspartners, bland annat delade vi ut matkassar åt gulisarna och ordnade ett evenemang på distans där vi lagade mat i varsitt kök och åt tillsammans. Ett av vårens absolut populäraste digitala evenemang visade sig vara att se Vasa Teaters föreställning på distans. Intresset för teatern var stort och de 20 platser som vi hade tillhanda gick åt på 20 minuter, berättar Wallgren glatt. 

Styrelsen 2020: medsols från vänster: Lukas Bremer, Celia Seppänen, Joar Cederberg, Iida Hakamaa, Taneli Lehtipuu, Sara Huldin, Ville Wallgren, Louise Rosenlew. Foto: Taneli Lehtipuu

Ett ordentligt 80 +1 jubileum väntar när läget tillåter

Under ett vanligt år är just evenemangen såklart en central punkt i Juristklubben Codex verksamhet. På frågan vad Wallgren tror att medlemmarna saknar och ser fram emot mest just nu, när läget med Coronapandemin tillåter, kommer svaret snabbt. 

– Helt klart årsfesten! Jag tror att oavsett vilket Codexare du frågar så kommer svaret var detsamma. Vi var tvungen att skjuta upp 80-årsjubileet och nu hoppas vi kunna ordna en 80 +1 jubileum i höst. Om det är möjligt får framtiden utvisa, säger Wallgren.

Codex årsfester, och speciellt jubileerna, har alltid varit ett populärt evenemang bland såväl nuvarande studeranden, äldre studeranden samt alumner. Jubileerna beskrivs ofta som ett tillfälle som vackra evenemang där den juridiska sfären kommer samman. 75-års festen sålde slut snabbt och flera blev utan en plats på festen. Därför satsar styrelsen extra stort inför nästa jubileum genom att boka Finlandiahuset som rymmer hela 550 platser.

För styrelsen är det viktigt att jubileet ordnas i det skedet när läget tillåter att såväl ung som gammal Codexare kan delta, för utan alumner blir det ingen riktigt jubileum. När Finlandiahuset kan fyllas med förväntansfulla och festglada Codexare återstår att se, men en sak som är säker, är att det garanterat kommer uppskattas efter en lång paus på festligheter. 

– Som studerande är det viktigt att få en god start på studietiden såväl som att känna gemenskap och få ta del av roliga evenemang. Att dessutom få tillgång till aktuell litteratur som stöder såväl studierna som arbetet är väldigt värdefullt. Som Styrelseordförande känns det bra att veta att vårt bidrag till Juristklubben Codex bidrar till att kommande generationer kan skapa både ett bra nätverk samt kunskaper inför framtidens utmaningar, säger Marcus Rantala, Styrelseordförande på Stiftelsen Tre Smeder.