Kontakt

Styrelseordförande
Marcus Rantala
Kronobergsgatan 1 C 37
00160 Helsingfors

Förvaltningsrådsordförande
Henry Wiklund
Busholmsgränden 14 F 245
00220 Helsingfors

Ombudsman och kansli
Patrik Lerche
Busholmsgränden 14 F 245, 00220 Helsingfors
telefon: 0400-418879
e-post: patrik.lerche@tresmeder.fi