Ansökningar

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR MARS OCH SEPTEMBER

Stiftelsens ändamål är att primärt i Helsingfors främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet, och att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket.

Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom stöds ekonomisk forskning.

Understöden kan beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.

Endast ett (1) understöd per kalenderår kan högst beviljas samma sökande som bör vara en arbetsgrupp eller en organisation. Understöd beviljas inte till enskilda personer. Understödet kan dock gälla flera olika ändamål. Sökande uppmanas ansöka om understöd för samtliga ändamål i en och samma ansökan.

Allmänna verksamhets- och projektunderstöd för det löpande året söks i mars . Mindre projektunderstöd för påföljande år söks i september.

Stiftelsen beviljar inte studiestipendier, läromedelsstöd, stöd för fältpraktik eller fortbildning.

Bidrag för verksamhet i svenskspråkiga utbildningsenheter i Helsingfors söks av den lokala Hem och Skola föreningen eller av skolföreningen. Understöd beviljas inte till enskilda skolklasser. 

Obs! Reservera god tid för att skriva din ansökan. Kom också ihåg att du kan fortsätta på din ansökan senare.

REGISTERBESKRIVNING 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har stiftelsen gjort en registerbeskrivning som finns att läsa nedan.

Registerbeskrivning per 25.5.2018