Bakgrund

Stiftelsen Tre Smeder (fd. Sparbanksstiftelsen i Helsingfors) grundades 15.2.1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 19 andra sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildar den största aktieägargruppen i Aktia Bank Abp.

Stiftelsen Tre Smeder är den största aktieägaren i Aktia Bank Abp.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.