Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för verksamhet inom kultur, idrott, och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket.

Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom stöds ekonomisk forskning.

Understöden kan beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.