Bokslut och beviljade understöd

Stiftelsens bokslut och information om beviljade understöd det senaste verksamhetsåret finns nedan.  Av understöden utgör grupperna dagvård och grundläggande undervisning  de största kategorierna  i antalet understöd räknat. De utdelade beloppen varierar avsevärt. Understöden för daghem i Helsingfors är i genomsnitt ca 1000 euro medan de lokala Hem och skola föreningarna i Helsingfors i genomsnitt beviljas kring 5000 euro i årligt verksamhetsbidrag.

Beviljade understöd 2017

Bokslut 2017

Bokslut 2018.