Bokslut och beviljade understöd

Stiftelsens bokslut och information om beviljade understöd de senaste åren finns nedan.  Av understöden utgör gruppen barn- och ungdomsverksamhet den största kategorin i antalet understöd räknat. De utdelade beloppen varierar avsevärt. Understöden för daghem i Helsingfors är i genomsnitt något under 1000 euro medan de lokala Hem och skola föreningarna i Helsingfors i genomsnitt beviljas kring 4000 euro i årligt verksamhetsbidrag.

Beviljade understöd 2013

Beviljade understöd 2014

Beviljade understöd 2015

Beviljade understöd 2016

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016